" 'nieuwe' verhalen, gehoord door 'nieuwe' oren, brengen een nieuwe dimensie teweeg"

Even alles van u af praten en uw ideeën bij een ander tegen het licht houden. Uw geluk, zorgen of verdriet delen. Zo wordt bijvoorbeeld het vertellen van uw levensverhaal een belevenis, want...ieders leven is te vertellen als een roman!

Samen ´zijn´ in stilte; het mag en kan.
Héérlijk ouder worden. Wie wil dat niet?