"samen werkt het!"

waarom u op een dag aan FaSe denkt?

omdat u als werkgever / organisatie...

  • een werknemers-vriendelijk personeelsbeleid voorstaat
  • aandacht heeft voor sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
  • op de hoogte bent van het aantal mantelzorgende werknemers
  • oog heeft voor zowel het bedrijfsbelang als het werknemersbelang

'FaSe' adviseert werkgevers en begeleidt en ondersteunt mantelzorgende werknemers in het combineren van een optimale uitvoering van werk met mantelzorg. De vorm van deze ondersteuning kan gezocht worden in de werksfeer of in de privésfeer. Een combinatie van beide is een derde optie. Informeert u gerust naar de mogelijkheden voor uw organisatie.