"want gelukkig leven is gezond, ongeacht leeftijd. Hoe? Middels de gunfactor!"

waarom u op een dag aan FaSe denkt?

omdat u als huisarts …

  • uw patiënt ziet wegzakken in een isolement
  • klachten signaleert die u in verband brengt met een manier van leven
  • bekend bent met het kleine familiale dan wel sociale netwerk
  • het wenselijk acht dat een patiënt gedurende de nacht niet alleen blijft
  • inschat dat een patiënt zichzelf (als mantelzorger) te zeer wegcijfert
  • enige ontspanning dan wel afleiding op dit moment zinvol acht
  • positief en verantwoord meewerkt aan het matigen van de zorgkosten
  • het beste wenst voor uw patiënt